การตลาดออนไลน์ ดีอย่างไร

การตลาดออนไลน์ คืออะไร มีความสำคัญต่อธุรกิจออนไลน์อย่างไร?

Digimusketeers, 19 September 2023

ในยุคนี้สื่อออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เนื่องจากมีความรวดเร็วและความสะดวกสบาย อีกทั้งสื่อออนไลน์ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มคนในทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจออนไลน์ ดังนั้นการตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยนี้ เนื่องจากทำให้ผู้คนรู้จักแบรนด์หรือสินค้าของแบรนด์ได้อย่างแพร่หลาย

บทความวันนี้เราจะพามารู้จักกับการตลาดออนไลน์กันให้มากขึ้น เพื่อให้คุณมีความรู้และสามารถนำไปใช้กับธุรกิจของตนเองได้

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คืออะไร?

 

การตลาดออนไลน์ คืออะไร

 

การทำการตลาดหรือธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ เช่น การโฆษณาบนเฟสบุ๊ค (Facebook), การโฆษณาบนกูเกิล (Google), การโฆษณาบนยูทูป (Youtube), การโฆษณาบนอินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น

โดยหลายๆ ธุรกิจได้มีการจ้างเอเจนซีโฆษณาสินค้าหรือบริการตามสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการรับรู้และเกิดความสนใจในตัวของแบรนด์จนเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเรานั่นเอง โดยการทำตลาดออนไลน์นั้นมีหลากหลายแบบ ดังนี้

การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing) 

เป็นการทำให้สินค้าของเราปรากฏอยู่ในผลการค้นหาอันดับแรกบนเครื่องมือค้นหา เช่น Google ซึ่งทำให้สินค้ามีโอกาสถูกค้นพบและคลิกมากขึ้น โดยการทำการตลาดประเภทนี้แบ่งเป็นสองลักษณะหลัก คือ การทำ SEO (Search Engine Optimization) เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google และการใช้ระบบ PPC (Pay-Per-Click) เพื่อซื้อโฆษณาบน Google

การตลาดผ่านอีเมล (Email Marketing) 

เป็นการส่งข้อมูลและโปรโมชั่นผ่านอีเมลไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นรูปแบบที่มีต้นทุนต่ำ และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) 

เป็นการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tiktok, ฯลฯ  โดยโซเชียลมีเดียเหล่านี้ได้รับความนิยมสูง จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางทำการตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจ

การตลาดผ่านแบนเนอร์ (Banner Marketing) 

เป็นการโฆษณาผ่านแบนเนอร์บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สำคัญอย่างไร?

 

การตลาดออนไลน์ สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

 

ในยุคนี้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่สำคัญในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการอย่างมาก ทำให้ธุรกิจหลายแห่งเริ่มสนใจการตลาดออนไลน์มากขึ้น โดยการทำการตลาดออนไลน์มีประโยชน์และข้อดีหลายๆ ด้าน ได้แก่

1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย

สื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่มีผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ และคนส่วนใหญ่มักใช้สื่อออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันด้วย จึงทำให้สามารถประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาลูกค้าเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยี AI ยังช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถระบุรายละเอียดกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจน เช่น เพศ ช่วงอายุ พื้นที่อยู่ ความสนใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการกรองข้อมูลเพื่อทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้ โดยจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและมีลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือบริการมากยิ่งขึ้น

2. มีเนื้อหาที่หลากหลาย

การตลาดออนไลน์ทำให้เราสามารถสร้างโฆษณาในรูปแบบที่หลากหลายได้ เนื่องจากสามารถใช้ทั้งภาพและเสียงเป็นสื่อในการแสดงข้อมูล โดยสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถเข้าชมเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงแค่มีเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ โดดเด่น และง่ายต่อการหาข้อมูล ผู้ใช้งานก็จะเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการของเรา รวมถึงมีสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายดายขึ้นด้วย

3. วิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำ เช่น ดูจำนวนคนที่เข้าเว็บไซต์ จำนวนคลิกโฆษณา จำนวนสินค้าที่ขายได้ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ความสำเร็จของการลงทุนในการตลาด และช่วยในการวางแผนการตลาดในอนาคต

4. ประหยัดค่าใช้จ่าย

การตลาดออนไลน์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ได้หลายด้าน โดยเฉพาะในงานสิ่งพิมพ์ เช่น การทำแคตตาล็อก โบรชัวร์ ใบปลิว หรือวัตถุโฆษณาในรูปแบบออฟไลน์ โดยเปลี่ยนมาใช้รูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย และอัพเดตข้อมูลได้สะดวก ทั้งนี้ยังช่วยประหยัดงบประมาณในการทำสิ่งพิมพ์อีกด้วย

5. เป็นการสื่อสารสองทาง

การตลาดออนไลน์ช่วยในการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าและเจ้าของธุรกิจสามารถสอบถามหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันที จึงสร้างความเข้าใจและความประทับใจให้กับลูกค้าได้ ทั้งนี้การสร้างความพึงพอใจเป็นสิ่งสำคัญที่เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจอย่างมาก

เครื่องมือการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง?

ในยุคปัจจุบันนี้เราไม่สามารถประเมินความสำเร็จของการทำการตลาดออนไลน์ได้โดยไม่ใช้เทคโนโลยีการตลาดหรือ Martech (Marketing Technology) โดยสิ่งนี้สามารถช่วยให้การทำตลาดออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดย Martech Tools หรือ เครื่องมือการตลาดออนไลน์ สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้ดังนี้

 1. Social & Relationship: เป็นช่องทางที่ใช้สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรืออีเมล ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าได้
 2. Commerce & Sales: ช่วยในการขายสินค้า รวมถึงการจัดการระบบการขายในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม E-commerce
 3. Advertising & Promotion: ช่วยในการวางแผนและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการและแบรนด์ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการตลาดออนไลน์
 4. Content & Experience: เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ และเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน เช่น โปรแกรมทำเว็บไซต์ โปรแกรมทำบล็อก โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และโปรแกรมตัดต่อรูปภาพ
 5. Management: เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการและบริหารงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการทำงาน
 6. Data & Analytics: เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และจัดการข้อมูล เช่น Facebook Insight และ Google Analytics ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการวิเคราะห์ผลและวางแผนกิจกรรมการตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์มีการใช้ Marketing Technology อะไรบ้าง?

 

การตลาดออนไลน์ ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง

 

 • Canva
 • HubSpot
 • WordPress
 • Figma
 • Zapier
 • ระบบ CRM
 • ActiveCampaign
 • Buffer
 • Google Tag Manager

 

การตลาดออนไลน์ มีขั้นตอนการทำอย่างไร

 

สรุปแล้ว “การตลาดออนไลน์” หรือ “Online Marketing” คือ การสร้างและนำเสนอเนื้อหาในแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงและดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าใหม่ให้เข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากทางออนไลน์ 

โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เป็นที่น่าสนใจและเหมาะสม การมีคนรู้จักและรับรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณผ่านการโปรโมทที่ผ่านช่องทางอื่น ๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะช่วยเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ของคุณได้

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก:

https://nipa.co.th/th/article/digital-marketing/การตลาดออนไลน์-online-marketing-คืออะไร

https://www.cotactic.com/blog/what-is-online-marketing/

https://www.rocket.in.th/blog/what-is-digital-marketing/

https://aun-thai.co.th/blog/marketing-blog/online-marketing/#ทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์_Online_Marketing

คุณกำลังต้องการเพิ่มยอดขายออนไลน์ให้ธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่

ปรึกษาฟรี!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับ
Manage Consent Preferences บันทึก