การวางแผนการตลาดออนไลน์ คืออะไร?

5 ทริคการวางแผนการตลาดออนไลน์ช่วยธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

Digimusketeers, 17 November 2023

โดยส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมทางการตลาดมักเกิดขึ้นทางออนไลน์ เพราะลูกค้าใช้เวลาไปกับการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นนั่นเอง เช่น ใช้ในชีวิตส่วนตัวหรือการทำธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้นการตลาดออนไลน์จึงช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ รวมถึงใช้เพื่อประกอบธุรกิจได้อีกด้วย

ในบทความชของเราวันนี้จึงจะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนการตลาดออนไลน์เพื่อให้คุณสามารถทำ Online Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

การวางแผนการตลาดออนไลน์ คืออะไร?

 

 

แผนการตลาดออนไลน์ คือแผนที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ทีมทำงานทั้งหมดเข้าใจเป้าหมาย รู้ว่าควรดำเนินการอะไรเมื่อไหร่ และวิธีการดำเนินการอย่างไร นอกจากนี้ควรดูด้วยว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ เป็นเหมือนแผนที่ (Roadmap) ที่จะนำธุรกิจไปสู่เป้าหมายนั่นเอง

ประโยชน์ของการวางแผนการตลาดออนไลน์

 

ประโยชน์ของการวางแผนการตลาดออนไลน์

 

การลงทุนทำการตลาดออนไลน์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการ เนื่องจากมีข้อดีมากมาย เช่น ใช้ทุนน้อย และการตลาดออนไลน์ไม่เคยหยุดนิ่ง  ดังนั้นคุณจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจากทั่วโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อีกทั้งสังคมออนไลน์ยังช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์, หรือบริการของคุณจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แน่นอน และหากเปรียบเทียบกับการทำการตลาดแบบดั้งเดิมแล้ว 

การตลาดออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ได้อย่างสะดวก ทำให้คุณสามารถปรับแก้แผนการตลาดออนไลน์และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับการทำการตลาดรูปแบบเดิม

 

 

ความสำคัญของการวางแผนการตลาดออนไลน์ 

การวางแผนการตลาดออนไลน์ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยแผนการตลาดออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ของธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นผ่านการสร้าง Persona ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการสื่อสาร การเลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสม และกำหนดกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

แจก 5 ทริคการวางแผนการตลาดออนไลน์ ช่วยดันธุรกิจให้เติบโต

 

การวางแผนการตลาดออนไลน์ทำแบบไหนดี

 

เชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงพร้อมสำหรับการวางแผนการตลาดออนไลน์ของตัวเองกันแล้ว โดยคุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก็ได้ เนื่องจากการวางแผนการตลาดออนไลน์ด้านล่างนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันก็มีการวางแผนการตลาดออนไลน์หลากหลายแบบ โดยคุณจะเลือกใช้แบบใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณและวิธีที่ถนัดแตกต่างกันออกไป

โดยวิธีการวางแผนการตลาดออนไลน์ที่เรานำมาฝากคุณ มีดังนี้

 • การรู้จักแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง
 • กำหนดจุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ 
 • กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ 
 • ลงมือสร้างผลงานให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย
 • วัดผลลัพธ์ของผลงานทั้งหมด

1. รู้จักแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง 

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างแผนการตลาดออนไลน์ สิ่งแรกที่ควรทำคือการทำความรู้จักกับแบรนด์ของคุณและกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างละเอียดมากขึ้น คุณควรทราบว่าแบรนด์ของคุณมีอะไรเด่น ขายสินค้าหรือบริการอะไร และมีภาพรวมอย่างไรในตลาด หลังจากคุณรู้จักแบรนด์มากขึ้นแล้ว คุณค่อยเริ่มสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ และเริ่มทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย

2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ 

ขั้นตอนถัดไปคือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจของคุณ โดยสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจ เพื่อให้คุณมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของคุณ

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน เราจะเรียกว่า SWOT Analysis โดย SWOT Analysis ประกอบไปด้วย

 • Strength (จุดแข็ง): คุณสามารถพิจารณาคุณสมบัติและจุดแข็งของธุรกิจของคุณ
 • Weakness (จุดอ่อน): คุณสามารถมองเห็นจุดอ่อนและจุดที่ต้องปรับปรุงของธุรกิจ
 • Opportunity (โอกาส): คุณสามารถมองเห็นโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโต
 • Threat (ความท้าทาย): คุณสามารถระบุความความท้าทายและความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

3. กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ

หลังจากที่คุณรู้จุดยืนของธุรกิจของตัวเองแล้วว่าสร้างธุรกิจอะไรและขายให้ใคร ถัดไปคือการวางแผนการตลาดออนไลน์ โดยเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อให้ทีมวางแผนที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้

เครื่องมือที่มักนำมาใช้ในการกำหนดเป้าหมายคือ SMART Goal โดยการกำหนดเป้าหมายประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ดังนี้

 • Specific เป้าหมายต้องเฉพาะเจาะจง 
 • Measurable เป้าหมายต้องวัดผลได้ 
 • Attainable เป้าหมายต้องอยู่บนความเป็นจริง และสามารถจับต้องได้ 
 • Relevant เป้าหมายต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่กำลังทำ
 • Time Bound เป้าหมายต้องมีขอบเขตเวลาที่แน่นอน

4. เริ่มวางแผน และสร้างผลงานให้ตรงกับความต้องการ

เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือวางแผนการตลาดออนไลน์ คุณสามารถตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ โดยควรเป็นโจทย์ที่ต้องทำให้ได้ รวมถึงวางแผนการผลิตคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของคุณ

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าควรเริ่มต้นวางแผนการผลิตคอนเทนต์อย่างไรให้ตอบโจทย์และดึงกลุ่มเป้าหมายมาเป็นลูกค้าจริงๆ ในอนาคต คุณสามารถใช้ Marketing Funnel หรือ Sales Funnel 

ซึ่งเป็นระบบการจัดการการขาย หรือการทำการตลาดตามช่วงเวลาของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีอยู่ด้วยกัน 3 ช่วงดังนี้

 • ช่วง Lead (Awareness Stage) ตามหากลุ่มลูกค้าที่มุ่งหวัง 
 • ช่วง Lead (Consideration Stage) กำลังลังเลหรือกำลังตัดสินใจ 
 • ช่วง Lead (Conversion Stage) เปลี่ยนผันมาเป็นลูกค้าอย่างแท้จริง 

5. วัดผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำไปทั้งหมด 

เมื่อผลงานทั้งหมดได้ถูกเผยแพร่แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั้นก็คือการวัดผลลัพธ์เพื่อประเมินว่าสิ่งที่ทำไปมีความคุ้มค่าหรือไม่ โดยขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพของเนื้อหาที่สร้างขึ้นนั่นเอง

สำหรับการวัดผลลัพธ์ของการแผนการตลาดออนไลน์ว่าสำหรับหรือไม่สามารถพิจารณาได้จาก SMART Goal อีกทั้งตัวชี้วัดของการตลาดแต่ละประเภทจะแตกต่างกันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในตอนแรก

 

การวางแผนการตลาดออนไลน์วัดผลลัพธ์อย่างไร

 

การวางแผนการตลาดออนไลน์เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล โดยคุณจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและตลาดให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

รวมถึงกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ และสร้างแบรนด์ออนไลน์ ใช้เครื่องมือต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามและปรับปรุงแผนการตลาดให้ทันตามยุคสมัยเพื่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ

 

 

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก:

https://www.primal.co.th/th/marketing/build-online-marketing-strategy/

https://contentshifu.com/blog/what-is-online-marketing-plan#:~:text=ถ้าอธิบายอย่างง่าย%20แผนการ,ได้อย่างไม่หลงทาง

https://www.primal.co.th/th/marketing/build-online-marketing-strategy/

คุณกำลังต้องการเพิ่มยอดขายออนไลน์ให้ธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่

ปรึกษาฟรี!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับ
Manage Consent Preferences บันทึก