รวมเทคนิคโปรโมทเว็บไซต์

รวมเทคนิค โปรโมทเว็บไซต์ ฉบับมืออาชีพ เพิ่มยอดวิว สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

Digimusketeers, 25 September 2023

ในยุคดิจิทัล ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทไหนก็ตาม เดี๋ยวนี้การมีเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเว็บไซต์เป็นช่องทางที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง เพิ่มโอกาสในการขายและสร้างรายได้ แต่แต่การมีเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักและมีผู้เข้าชมจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการ โปรโมทเว็บไซต์ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย และนี่คือเทคนิค โปรโมทเว็บไซต์ ฉบับมืออาชีพ ที่ช่วยเพิ่มยอดวิวและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

5 วิธีโปรโมทเว็บไซต์ให้ได้ผล เพิ่มคนคลิกเข้าชมมากขึ้น

การที่เรามีเว็บไซต์เพื่อแนะนำว่า ธุรกิจของคุณคืออะไร เป็นเรื่องดี แต่ยังไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นการโปรโมทเว็บไซต์เพื่อเรียกผู้เข้าชมให้เข้ามาอ่านเนื้อหาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อเพิ่มยอดวิวและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งกลยุทธ์ในการโปรโมทเว็บไซต์ให้เหมาะสมในแต่ละธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน และนี่คือ 5 วิธีโปรโมทเว็บไซต์ให้ได้ผล ที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเพิ่มการเข้าชม และสามารถเปลี่ยนผู้ชม ให้กลายเป็นลูกค้าได้

1. การเพิ่มคุณภาพของเนื้อหา (Quality Content)

การสร้างคอนเทนต์คุณภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการโปรโมทเว็บไซต์ เพราะเนื้อหาคือสิ่งที่ผู้คนจะมาดูและอ่าน เพื่อหาข้อมูลหรือคำตอบที่ต้องการ เนื้อหาที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้คน เชื่อถือและไว้ใจในแบรนด์ของคุณ สนใจและติดตามการอัปเดตของคุณ รวมถึงการแชร์และแนะนำเว็บไซต์ของคุณให้กับผู้อื่น ซึ่งการเพิ่มคุณภาพของเนื้อหาไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณปฏิบัติตามหลักการดังนี้

 

 • การเขียนเนื้อหาที่มีประโยชน์สำหรับผู้อ่าน เช่น เป็นการแก้ปัญหา, เพิ่มความรู้, เป็นแนวทาง, เป็นคำแนะนำ
 • การเขียนเนื้อหาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนกับเว็บไซต์อื่นๆ เช่น เป็นการแสดงความคิดเห็น, เป็นการสร้างสรรค์, เป็นการเล่าประสบการณ์ เป็นต้น
 • การเขียนเนื้อหาที่มีความถูกต้อง อาทิ ข้อมูลที่เชื่อถือได้, ตรวจสอบคำผิด, ใช้ข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่ตรงกับความเป็นจริง
 • การเขียนเนื้อหาที่ให้ผู้อ่านสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย ใช้ภาษาที่เหมาะสม ใช้รูปภาพและวิดีโอ เป็นต้น

2. การโปรโมทเว็บไซต์ด้วยการใช้ SEO

SEO (Search Engine Optimization) เป็นการปรับปรุงและปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณให้สอดคล้องกับการค้นหาของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน search engine เช่น Google, Bing, Yahoo เป็นต้น เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณแสดงผลในหน้าแรกของ search engine หรือใกล้ๆ กับหน้าแรก เพื่อให้ผู้คนพบเห็นและกดเข้าชม การทำ SEO สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 

 • Keyword research: เป็นการหาคำหรือประโยคที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะพิมพ์ลงใน search engine เพื่อหาสิ่งที่ต้องการ เช่น “how to promote website” “best website promotion techniques”
 • On-page SEO: เป็นการปรับปรุงและปรับแต่งส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของคุณ เช่น title, meta description, heading, content, image, URL เป็นต้น เพื่อให้มี keyword ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
 • Off-page SEO: เป็นการสร้างความความน่าเชื่อถือและความนิยมของเว็บไซต์ของคุณในสายตาของ search engine โดยการสร้าง backlink หรือการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ เช่น บล็อก, สื่อโซเชียลมีเดีย

 

วางโครงสร้างเว็บไซต์ ให้อ่านง่าย

 

3. โปรโมทเว็บไซต์ด้วยการใช้ Social Media Marketing

ไม่ว่าจะเป็น Facebook, X (Twitter), Instagram, YouTube สิ่งเหล่านี้คือโซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการโปรโมทเว็บไซต์ สามารถสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียสามารถทำได้หลายวิธี เช่น โพสต์เนื้อหาที่น่าสนใจ แชร์ลิงก์เว็บไซต์ไปยังโซเชียลมีเดีย การมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในคอมเมนต์ และใช้โฆษณาเพื่อโปรโมทเว็บไซต์

การใช้ Social Media Marketing สามารถทำได้ด้วยการ

 

 • การสร้าง Fanpage, กลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันกับธุรกิจของคุณ, การสร้าง Channel หรือ account ของแบรนด์คุณบนโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม
 • การสร้างและแชร์เนื้อหาที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ เช่น บทความ, รูปภาพ, วิดีโอ, infographic, podcast เป็นต้น
 • เชื่อมโยงเว็บไซต์ของคุณกับสื่อสังคมของคุณ เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 • เปิดโอกาสให้ผู้คนมีการโต้ตอบกับแบรนด์ของคุณ เช่น ถาม-ตอบ, แสดงความคิดเห็น, กดไลก์, แชร์, tag เป็นต้น
 • การใช้ Social Media Marketing จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับ traffic จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความสัมพันธ์และความผูกพันกับแบรนด์ของคุณ

4. โปรโมทเว็บไซต์ด้วยการใช้ SEM

SEM หรือ (Search Engine Marketing) เป็นการใช้ search engine เป็นช่องทางในการโฆษณาเว็บไซต์ของคุณให้ผู้คนเห็นและกดเข้าชม เพื่อเพิ่มยอดวิวและยอดขาย เช่น Google Ads, Bing Ads เป็นต้น การใช้ SEM จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับ traffic จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความต้องการสูงและพร้อมที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ

โดยการใช้ SEM จะช่วยให้คุณสามารถ

 

 • เลือก target audience ของคุณได้อย่างแม่นยำ โดยการกำหนด keyword, location, device, time, demographic 
 • ควบคุมงบประมาณและประสิทธิภาพของการโฆษณาได้ โดยการกำหนด bid, quality score, conversion rate 
 • วัดผลและปรับปรุงการโฆษณาได้ โดยการใช้ analytics tool เช่น Google Analytics, Bing Webmaster Tools

 

โปรโมทเว็บไซต์ด้วย Email Marketing

 

5. การโปรโมทเว็บไซต์ด้วยการใช้ Email Marketing

Email Marketing เป็นการใช้ email เป็นช่องทางในการสื่อสารและโปรโมทเว็บไซต์ของคุณให้ผู้คนรู้จักและสนใจ เพื่อเพิ่มยอดวิวและยอดขาย ซึ่งการใช้ Email Marketing จะช่วยให้คุณสามารถ

 

 • สร้าง Email list ของผู้ที่สนใจในเว็บไซต์ของคุณ เช่น การสมัคร newsletter, download ebook เป็นต้น
 • ส่ง Email ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพให้กับผู้ที่อยู่ใน Email list เช่น แจ้งข่าวสาร, เสนอโปรโมชัน, เชิญเข้าร่วมกิจกรรม, ส่งคำขอบคุณ เป็นต้น
 • ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับ traffic จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับแบรนด์ของคุณ

 

ไม่ว่าธุรกิจหรือองค์กรใดๆที่มีเว็บไซต์ การโปรโมทเว็บไซต์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้คนรู้จักและสนใจในสิ่งที่เรามีให้ เว็บไซต์ที่มีการโปรโมทที่ดีจะช่วยให้เราได้ผลตอบรับที่ดี ทั้งยอดวิว, ยอดขาย โดยวิธีการโปรโมทไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคุณภาพของเนื้อหา, ใช้ SEO, SEM, Email Marketing จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการสนใจและการเข้าชมจากผู้คน ถ้าคุณปฏิบัติตามขั้นตอนและกลยุทธ์ที่เหมาะสม

คุณกำลังต้องการเพิ่มยอดขายออนไลน์ให้ธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่

ปรึกษาฟรี!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับ
Manage Consent Preferences บันทึก