อินฟลูเอนเซอร์สร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างไร?

อินฟลูเอนเซอร์ที่น่าเชื่อถือ ส่งผลอย่างไรต่อแบรนด์ ?

Digimusketeers, 23 November 2023

Influencer Marketing เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกระตุ้นยอดขายและเพิ่มการเข้าถึงของผู้คน สาเหตุหลักมาจากผู้บริโภครู้สึกใกล้ชิดกับโฆษณาของอินฟลูเอนเซอร์มากกว่าโฆษณาของแบรนด์โดยตรง 

ผู้บริโภคมักจะมองว่าอินฟลูเอนเซอร์เป็นบุคคลที่พวกเขารู้จักและไว้ใจ ด้วยเหตุนี้โฆษณาจากอินฟลูเอนเซอร์จึงมีแนวโน้มที่จะโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ได้มากกว่า

นอกจากนี้อินฟลูเอนเซอร์ยังสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้อีกด้วย 

ดังนั้นบทความของ Digimusketeers วันนี้จะมาอธิบายเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ให้ทุกคนรู้จักอาชีพนี้กันให้มากขึ้น และเพื่อให้แบรนด์สามารถเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแบรนด์ในหมู่ผู้บริโภคได้มากที่สุด

Influencer คืออะไร?

 

อินฟลูเอนเซอร์สร้างความน่าเชื่อถือจ้างแพงไหม

 

Influencer มาจากคำว่า Influence แปลว่า “มีอิทธิพล” หมายถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้อื่นบนโลกออนไลน์ มีผู้ติดตามจำนวนมากผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

Influencer สามารถสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นได้ผ่านคอนเทนต์ที่พวกเขาสร้าง โดยเนื้อหาเหล่านั้นมักมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ ทั้งในแง่ของการให้ความบันเทิง ความรู้ หรือชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันไป เนื้อหาเหล่านี้สามารถทำให้ผู้คนรู้สึกเข้าถึงและอยากติดตามบุคคลนั้น ๆ

อินฟลูเอนเซอร์สร้างความน่าเชื่อมีความสำคัญอย่างไร?

 

อินฟลูเอนเซอร์สร้างความน่าเชื่อสำคัญอย่างไร?

 

ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม หันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การทำการตลาดแบบเดิม ๆ เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ จึงอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าเดิม

ด้วยเหตุนี้ Influencer Marketing จึงได้รับความนิยมมากขึ้น โดย Influencer คือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้อื่นบนโลกออนไลน์ มีผู้ติดตามจำนวนมากผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

อินฟลูเอนเซอร์สร้างความน่าเชื่อถือสามารถช่วยกระตุ้นแรงจูงใจในการซื้อของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างน่าเชื่อถือ ผ่านคอนเทนต์ที่พวกเขาสร้าง ซึ่งมักมีความน่าสนใจเป็นพิเศษทั้งในแง่ของการให้ความบันเทิง ความรู้ หรือชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันไป

นอกจากนี้ Influencer Marketing ยังช่วยให้แบรนด์สามารถโปรโมทสินค้าได้อย่างสร้างสรรค์ รวดเร็ว และหลากหลายช่องทาง ซึ่งเป็นการตลาดที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากกว่าการบอกกันปากต่อปากเหมือนแต่ก่อน

 

 

อินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

 

อินฟลูเอนเซอร์สร้างความน่าเชื่อถือช่วยโปรโมตสินค้า

 

ในปัจจุบันการใช้อินฟลูเอนเซอร์สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยแบรนด์ต่าง ๆ ต่างก็ทุ่มเงินให้กับอินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมตสินค้าหรือบริการของตนเอง โดยหวังที่จะสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์ แต่แล้ว “อินฟลูเอนเซอร์แบบไหนถึงเรียกว่ามีคุณภาพ?” มาหาคำตอบกันได้ในหัวข้อนี้

1. อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจริง

ในยุคที่การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ได้รับความนิยม ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น และบางรายก็อาจใช้วิธีทุจริตด้วยการซื้อผู้ติดตามปลอมเพื่อเพิ่มยอดความนิยมของตนเอง อย่างไรก็ตามแบรนด์ควรเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจริง เพราะผู้ติดตามปลอมอาจไม่ได้สนใจสินค้าหรือบริการของแบรนด์ และอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้

วิธีตรวจสอบผู้ติดตามจริงสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • ดูจากอัตราส่วนผู้ติดตามต่อยอดไลก์ หากอัตราส่วนผู้ติดตามต่อยอดไลก์สูงผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณว่าผู้ติดตามบางส่วนอาจเป็นผู้ติดตามปลอม
 • ดูจากอัตราส่วนผู้ติดตามต่อยอดการมีส่วนร่วม หากอัตราส่วนผู้ติดตามต่อยอดการมีส่วนร่วมต่ำผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณว่าผู้ติดตามบางส่วนอาจเป็นผู้ติดตามปลอม
 • ใช้เครื่องมือตรวจสอบผู้ติดตาม มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยตรวจสอบผู้ติดตามปลอมได้ เช่น เครื่องมือของ modeAI ที่ Motive Influence ใช้

2. อินฟลูเอนเซอร์ที่มีความสม่ำเสมอในการลงคอนเทนต์และมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

อินฟลูเอนเซอร์ที่มีคอนเทนต์สม่ำเสมอจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายจดจำได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การตอบคอมเมนต์ การแชท เป็นต้น จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและความรู้สึกใกล้ชิดระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนำไปสู่การสร้างสังคมที่ดี การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และท้ายที่สุดคือความภักดีต่ออินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์

3. อินฟลูเอนเซอร์ควรมีคอนเทนต์ที่หลากหลาย

อินฟลูเอนเซอร์ควรมีคอนเทนต์ที่หลากหลาย ไม่เน้นขายของมากเกินไป เพราะจะทำให้ดูน่าเชื่อถือน้อยลง ขาดความสมดุล และอาจทำให้ผู้ติดตามรู้สึกเบื่อหน่ายได้ ในทางกลับกัน คอนเทนต์ที่หลากหลายจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ผู้ติดตามรู้สึกใกล้ชิดและไว้วางใจมากขึ้น

4. อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของตนเอง

อินฟลูเอนเซอร์สร้างความน่าเชื่อถือได้ ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของตนเองอย่างลึกซึ้ง ครอบคลุมทั้งด้านประชากรศาสตร์ ความสนใจ ไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมการบริโภค เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตรงใจและสร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรู้จักกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้อินฟลูเอนเซอร์เข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร สนใจอะไร และอยากได้รับอะไรจากคอนเทนต์ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ เช่น

 • เพศ อายุ อาชีพ รายได้
 • ความสนใจ ไลฟ์สไตล์
 • พฤติกรรมการบริโภค
 • ช่องทางการสื่อสารที่ชื่นชอบ

อินฟลูเอนเซอร์สามารถสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

 • รีวิวสินค้าหรือบริการ
 • แชร์ประสบการณ์ส่วนตัว
 • นำเสนอเนื้อหาเชิงสาระ
 • สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

การสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้อินฟลูเอนเซอร์สร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การขยายฐานผู้ติดตามและเพิ่มยอดขายได้ในที่สุด

5. อินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวดี ๆ

อินฟลูเอนเซอร์สร้างความน่าเชื่อถือได้โดยการสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชม สร้างความบันเทิง มีส่วนร่วม และโน้มน้าวใจให้ผู้ชมคล้อยตามได้ คอนเทนต์ที่ดีของอินฟลูเอนเซอร์ควรมีคุณสมบัติดังนี้

 • น่าสนใจ เนื้อหาต้องน่าติดตาม กระตุ้นให้ผู้ชมอยากอ่านหรือดูต่อ
 • มีส่วนร่วม คอนเทนต์ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม เช่น ตอบคำถาม คอมเมนต์ หรือแชร์ต่อ
 • โน้มน้าวใจ คอนเทนต์ต้องสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ชมคล้อยตาม เชื่อในสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์นำเสนอ

การเล่าเรื่องราวที่ดีของอินฟลูเอนเซอร์นั้น ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคน อินฟลูเอนเซอร์ที่มีทักษะการเล่าเรื่องที่ดี จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ และทำให้ผู้ชมจดจำแบรนด์หรือสินค้าและบริการของแบรนด์ได้

 

อินฟลูเอนเซอร์สร้างความน่าเชื่อถือช่วยคุณบรรลุเป้าหมาย

 

การเลือกอินฟลูเอนเซอร์สร้างความน่าเชื่อถือที่เหมาะสมและกลยุทธ์การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้แคมเปญการตลาดโซเชียลมีเดียของคุณประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะสำหรับแบรนด์สตาร์ทอัพที่พยายามดิ้นรนเพื่อสร้างความรับรู้ การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์สามารถช่วยคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

การทำความเข้าใจว่าการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์สามารถช่วยคุณบรรลุเป้าหมายออนไลน์ได้เร็วแค่ไหน จะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากแคมเปญอื่นๆ ของคุณ 

การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามาก ตราบใดที่คุณมองเห็นศักยภาพและเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณ

 

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก:

https://www.motiveinfluence.com/blog/marketing/อินฟลูเอนเซอร์คุณภาพ-ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง/467

https://www.maxideastudio.com/blog/influencer-marketing-types/

https://helloads.net/news/choosing-influencer

https://www.cotactic.com/blog/what-is-influencer-marketing/

คุณกำลังต้องการเพิ่มยอดขายออนไลน์ให้ธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่

ปรึกษาฟรี!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับ
Manage Consent Preferences บันทึก