ความสำคัญของ Conversion ในการทำการตลาดยุค Digital

Digimusketeers
1 November 2021

Conversion คืออะไร

ได้ยินกันมาบ่อยๆ สำหรับคำว่า Conversion แปลตรงตัวคือ “การกระทำที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม” แต่ในแง่ของ Digital Marketing แล้ว Conversion คือการกระทำบางอย่างที่คุณต้องการจากลูกค้าที่ทำบนเว็บของคุณไม่ว่าจะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมรูปแบบไหนและนำข้อมูลเหล่านั้นมาเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำโฆษณาของคุณ

Conversion จะเป็นการวัดผลการทำโฆษณาว่าสำเร็จหรือล้มเหลว เมื่อมีการใช้ Conversion จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขายของคุณอย่างชัดเจน เพราะ Conversion มีการแสดงถึงพฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้ากับการเข้ามาทำอะไรที่เว็บของคุณ สถิติ Conversion ดังที่กล่าวมานี้จะมีผลในการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดของคุณให้เข้ากับความต้องการของลูกค้ามากกว่าข้อมูลพื้นฐานธรรมดา การสร้าง Conversion เริ่มด้วยการทำ Conversion Tracking สามารถทำได้ด้วยการเขียนโค้ด Javascript ที่ Copy จาก Google Adwords และ Facebook Ads Manager โดยเจ้าโค้ดตัวนี้นี่แหละที่จะคอยเก็บบันทึกข้อมูลการเกิด Conversion ในเว็บไซต์ของเราเพื่อที่เราจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนโฆษณาต่อไป

ทำไมการทำการตลาดออนไลน์ ถึงต้องการ conversion

การทำ Conversion จะทำให้เราได้ข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลความต้องการพื้นฐานของลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในเว็บของคุณทำให้แสดงได้ถึงพฤติกรรมความสนใจของลูกค้าลึกลงไปเราสามารถใช้ Conversion นี้มาทำการปรับเปลี่ยนโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น สำหรับการทำ Conversion มีช่องทางที่เราสามารถทำได้หลากหลาย การสร้าง Conversion เป็นอะไรที่เหนือกว่าการวัดผลแบบธรรมดาจึงต้องใช้ความรู้และการเชี่ยวชาญมากขึ้น ตัวอย่าง Conversion เช่น

 • การซื้อสินค้า
 • การสมัครสมาชิก
 • การสมัครรับข่าวสารข้อมูล
 • การอ่านบทความในเว็บ
 • การตัดจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต
 • การดาวน์โหลด
 • หรือการกระทำอื่นที่เกิดขึ้นในเว็บไซด์

Conversion ที่เป็น “การซื้อสินค้า” ย่อมเป็น Conversion ที่ถือว่ามีคุณค่าและประโยชน์ต่อธุรกิจกมากที่สุด แต่ Conversion อื่น ๆ ก็ควรมีการเก็บข้อมูลไว้เช่นกัน ซึ่ง Conversion เหล่านั้นจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสได้รายชื่อและข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะซื้อสินค้าและบริการของคุณ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และติดตามผลเพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายทำการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของคุณในท้ายที่สุด

ขั้นตอนของ Marketing Conversion

การที่ลูกค้ามีการ Conversion กับเว็บไซต์ของคุณมากเพียงใดโอกาสที่ลูกค้าจะมีการซื้อและแนะนำต่อก็มากขึ้นเท่านั้นเพราะ 90% ของลูกค้ามักมาจากการแนะนำต่อจากครอบครัวหรือคนรู้จักที่สนใจในธุรกิจนั้นๆ อยู่
การทำกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Conversion มีขั้นตอนในการทำ ดังนี้

 • การค้นหากลุ่มเป้าหมายที่สนใจในธุรกิจของคุณ
 • เสริมสร้างความไว้วางใจของกลุ่มเป้าหมายให้มั่นใจในธุรกิจของคุณมากขึ้นด้วยข้อมูลหรือเรื่องราวของธุรกิจของคุณผ่านทางเว็บไซต์ หรือ เพจ
 • กระตุ้นกลุ่มเป้าหมายด้วยโปรโมชั่น โฆษณาหรือ อีเมล์ฉบับพิเศษเพื่อแจ้งข่าวสาร เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีความสนใจให้เป็นลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสินค้าและมีการบอกต่อ

นอกจากนี้ การติดตามและวัดผลลัพธ์ของ Conversion ที่เรากำหนด ยังมีส่วนช่วยทำให้คุณเข้าใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคุณเรามากขึ้น เช่น มีความสนใจเรื่องใดบ้าง การใช้สื่อ Social Media ใดบ้าง เมื่อเข้ามาเว็บไซต์ของคุณแล้ว พวกเขามีพฤติกรรมการบนเว็บไซต์อย่างไร ทั้งหมดนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมืออย่าง Google Analytic ในการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคุณได้อย่างละเอียด ซึ่งข้อมูลที่เราได้มาจากการติดตามและวิเคราะห์เหล่านี้ ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากในการทำการตลาดในปัจจุบันที่ต้องอาศัย Data Insight มาทำการตลาด (หรือที่เรียกว่า Data Driven Marketing)

Conversion rate คืออะไร? มีความสำคัญต่อกลยุทธการตลาดอย่างไร

Conversion rate คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลมาเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจ เช่น ผลการขายเมื่อเปรียบเทียบกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เกิดขึ้นบนเว็บของคุณ การคำนวนคือ
ลูกค้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในเว็บ / จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด x 100

Conversion rate จะมีการคำนวนลูกค้าที่เข้ามีส่วนร่วมกับเว็บของคุณไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก การสมัครรับข่าวสาร หรือกรณีอื่นๆ ที่ลูกค้าได้กระทำบนเว็บของคุณนั้นเอง
ยกตัวอย่าง เช่น Conversion ที่คุณตั้งคือ การสมัครรับข้อมูลข่าวสาร

§ มีผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวน 200 คน
§ มีคนสมัครรับข้อมูลข่าวสาร 20 คน (Conversion)
§ Conversion rate คือ 10 %

จากสูตรสมการด้านบน แสดงให้เห็นว่าหากคุณต้องการที่จะเพิ่ม Conversion rate คุณจำเป็นต้องเพิ่มการกระตุ้นกิจกรรมที่ทำให้เกิด Conversion ให้มากขึ้นในขนาดที่จำนวนผู้เข้าชมเท่าเดิม หรือ ลดจำนวนผู้เข้าชมลงและจำนวน Conversion เท่าเดิม หรือทางสุดท้ายคือ เพิ่มทั้งจำนวนของผู้เข้าชม และ Conversion ไปพร้อมๆ กัน

วิธีดังกล่าวเรียกว่า การทำ Conversion Rate Optimization จะเลือกแบบไหนดีที่สุดคุณต้องวิเคราะห์แล้วลองทำดู รวมทั้งติดตามผลตลอดเวลาเพื่อพบทางที่ดีที่สุด

ประโยชน์ของ Conversion rate

 • ได้เห็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 • ชี้ให้เห็นปัญหาทำให้คุณสามารถกำหนดทิศทางในการทำโฆษณาให้ตรงเป้าหมายมากขึ้น
 • ทำให้การวางงบประมาณทางการตลาดได้ผลประโยชน์สูงสุด
 • มีโอกาสการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นลูกค้าได้ง่ายขึ้น

ความสำคัญ ของ Conversion rate มีความสำคัญต่อการทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันอย่างมาก ถึงการทำโฆษณาออนไลน์จะทำได้ง่ายดาย แต่ถ้าผิดกลุ่มเป้าหมายหรือการทำการตลาดออนไลน์แบบกระจายก็ไม่มีประโยชน์และจะทำให้เสียงบประมาณโดยใช่เหตุ ดังนั้น Conversion rate ที่ทำให้เข้าใกล้กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น จึงได้ชื่อว่าสำคัญต่อการทำโฆษณา เพราะกรองจากจำนวนคนที่เข้าชม เหลือเพียงคนที่สนใจ และทำโฆษณากระตุ้นยอดขายได้ง่ายขึ้นและเป็นกลุ่มคนที่สนใจเป็นลูกค้านั่นเอง
Digi Musketeers มีผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้อย่างตรงเป้าหมาย และเพิ่มยอดขายของคุณให้เป็นไปได้อย่างมั่นคง

======================================================

อ้างอิงจาก
https://unbounce.com/campaign-strategy/conversion-funnel/
https://www.designrush.com/trends/conversion-marketing
https://vwo.com/blog/conversion-marketing/

SHARES
×

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save