ECO Trend 2022

เมื่อเทรนด์ ECO มาแรงต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภครักษ์โลกมากขึ้น

Digimusketeers
2 June 2022

เราเชื่อว่าหลายคนที่กำลังอ่านบทความนี้ คุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ให้ความสนใจใน Eco หรือเทรนด์รักษ์โลกอยู่แน่นอน ถ้าลองสังเกตกระแสรอบตัวดี ๆ แบบยังไม่ต้องศึกษาสถิติอะไรจะเห็นว่าผู้คนใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น หันมาตระหนักถึงการสร้างความยั่งยืนให้โลกเรามากขึ้นตั้งแต่มีโควิด-19 แพร่ระบาด ซึ่งมีหลายผลสำรวจที่ทำให้เห็นว่าคนยุคนี้รักษ์โลกมากขึ้น เราเลยขอยกผลสำรวจส่วนหนึ่งมาให้ทุกคนได้ทราบกันมาเทรนด์ Eco มาแรงจริง ๆ  

‘คนใส่ใจสิ่งแวดล้อมขึ้น 20%’

รายงานวิจัยบริษัทวิจัยการตลาดเชิงลึก Kantar ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 19 ประเทศ จำนวน 80,000 คน ที่คลอบคลุมหลายทวีปรวมถึงเอเชีย โดยสำรวจกลุ่มคนรักษ์โลกพบว่า มีคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น 20% จากปีที่แล้ว  เรื่องที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ Eco มีทั้งหมด 5 ประเด็น คือ โลกร้อน, ขยะพลาสติก, มลพิษทางน้ำ, ภาวะขาดแคลนแหล่งน้ำและมลพิษทางอากาศ

‘80% ให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’

รายงานการวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นอยู่ ฮาคูโฮโด อาเซียน (Hill Asean) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่นและไทยในช่องทางออนไลน์ จำนวน 4,500 คน ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 20-49 ปี พบว่า 86% ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตอย่างจริงจัง และมี 80% ที่ให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผู้บริโภค 81% เต็มใจที่จะจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อม

‘ผู้บริโภครักษ์โลกชาวไทย 74% เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม’

มหาวิทยาลัยมหิดล (CCMU) ได้วิจัยการตลาดเกี่ยวกับ Voice of Green โดยเจาะกลุ่มคนรักษ์โลกที่เป็นชาวไทยจำนวน 1,252 คน พบว่า 74% ของผู้บริโภคมีโอกาสเลือกใช้สินค้าและพร้อมปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้ดีต่อสิ่งแวดล้อม และมี 37.6% ที่มองหาสินค้า Eco เท่านั้น และพร้อมจ่ายเงินให้สินค้าหรือบริการนั้น

‘กลุ่ม Eco – Actives เกิดขึ้นทั่วโลกรวมแล้วมีถึงกว่า 22%’ 

Kantar บริษัทวิจัยการตลาดเชิงลึกได้แบ่งกลุ่มผู้บริโภค หรือรักษ์โลกเป็น 3 กลุ่ม

1. Eco – Actives กลุ่มนักช้อปที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและลงมือทำอย่างจริงจัง

2. Eco – Considerers กลุ่มนักช้อปที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจริง

3. Eco – Dismissers กลุ่มนักช้อปที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอยู่บ้าง แต่ไม่ได้ลงมือทำเลย

ซึ่งกลุ่ม Eco – Actives ครองมูลค่าตลาดราว 446 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2020 ประมาณ 70 พันล้านเหรียญสหรัฐ และยังมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทียบจากปี 2019 เพิ่มขึ้น 6% และปี 2020 เพิ่มขึ้น 1% ในขณะที่กลุ่ม Eco – Dismissers มีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ 

 

 เทรนด์ ECO เข้ามาแทรกซึมในอุตสาหกรรมไหนบ้าง

ECO Trend 2022

Beauty อุตสาหกรรมความงาม

เทรนด์ Eco ได้เข้ามาในตลาดนี้มากขึ้น ในตลาดอุตสาหกรรมความงามพบว่าผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับส่วนผสมและความยั่งยืนในสินค้าความงามที่ซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องสำอางหรือสกินแคร์จากธรรมชาติและวีแกนนั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจพบว่าผู้บริโภคซื้อสินค้าสำหรับผิวหน้าและผิวกายที่มีส่วนผสมตามธรรมชาติโตขึ้น 18% ของยอดขายในปี 2017 ส่วนในปี 2021 คิดเป็น 24% ของยอดขายที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตอย่างแน่นอน

Lancome Eco

ตัวอย่างแบรนด์ที่ทำแคมเปญ Eco แล้วประสบความสำเร็จ คือ Lancôme ผ่านการใช้แฮชแท็ก #BeYourOwnIDOLE เพื่อประกาศอย่างชัดเจนว่าเป็นแบรนด์น้ำหอมที่มีขวดบางที่สุดในตลาดเพราะใส่ใจสิ่งแวดล้อม แล้วยังบอกอีกว่าน้ำหอมที่ผลิตนั้นจะคำนึงถึงโลกและทรัพยากรในอนาคต เพราะใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งการผลิตที่ยั่งยืน

Sustainable Fashion อุตสาหกรรมแฟชั่น

อุตสาหกรรมแฟชั่นก็เริ่มให้ความสนใจกับเทรนด์ Eco มากขึ้น เรียกให้เข้าใจง่ายก็คือแฟชั่นที่ยั่งยืน หรือ Eco Fashion เป็นการผลิตสินค้าแฟชั่นที่ให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงกระบวนการผลิตและอายุการใช้งาน ไม่ใช่แค่วัสดุที่นำมาใช้ แบรนด์ดัง ๆ หลายเจ้าเริ่มปรับตัวมากขึ้น ใส่ใจสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น โดยมีการคัดสรรวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับโลก ใช้วัสดุในการผลิตที่มาจากเส้นใยพืช 100% หรือวัสดุรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด กระบวนการผลิตต้องใช้พลังงานน้อยที่สุด การส่งผลไม่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นต้น

Dry Clean Only Eco

ตัวอย่างแบรนด์ที่หันมาใส่ใจเทรนด์ Eco คือ Dry Clean Only เป็นแบรนด์ไทยที่ดังไกลไปต่างชาติ เจ้าของแบรนด์คือคุณปฏิพัทธ์ ชัยภักดี ที่ใช้ความครีเอทนำเอาเสื้อผ้าวินเทจมือสอง เสื้อผ้าเก่ามาฟื้นคืนชีพให้กลายเป็นชิ้นงานใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังเลือกใช้วัสดุที่ไม่พึ่งพากระบวนการทางเคมี หรือย้อมสีใด ๆ จากอุตสาหกรรมเพื่อลดการปล่อยมลพิษ สร้างสรรค์แล้วยังรักษ์โลกอีก

Green Investment อุตสาหกรรมอสังหาฯ

ช่วง 1-2 ปีมานี้เทรนด์ Eco ก็แทรกซึมเข้ามาในอุตสาหกรรมอสังหาฯ เช่นกัน ผลสำรวจจาก Global Buyer Survey 2021 บอกว่าผู้บริโภค 84% ให้ความสำคัญกับการมองหาบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งในจำนวนนี้มี 28% ต้องการซื้อบ้านประหยัดพลังงาน โดยพิจารณาเป็นปัจจัยหลัก และยังให้ความสำคัญกับพื้นที่ใช้สอยที่กว้างมากขึ้น โดยเทรนด์ที่มาแรงได้แก่ บ้านปรหยัดพลังงาน บ้านที่ช่วยดูแลสุขภาพและบ้านที่มีความยืดหยุ่น 

IKEA Eco

โดยในอุตสากรรมนี้ก็รวมถึงเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลก (Green Furniture) ด้วยเช่นกัน เป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้วัสดุและการบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีหลายแบรนด์ที่เข้าเทรนด์ Eco เลยนะ เช่น IKEA ที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์บางประเภทเป็น Eco, แบรนด์คนไทย Osisu, Mary fo Round, Wood Composit Plastic และอีกมากมาย

อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค (FMCG)

FMCG (Fast Moving Consumer Goods) คือสินค้าที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันทุกวัน ใช้แล้วหมดไป เช่น เครื่องดื่ม ของกินของใช้ สบู่ แชมพู หรืออื่น ๆ ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้เทรนด์ Eco ถือว่ากำลังเติบโตและเป็นที่นิยมมากขึ้น ทั้งแบรนด์เล็กและแบรนด์ใหญ่ต่างก็หันมารักษ์โลกยิ่งขึ้น เช่น มีการใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือกระบวนการผลิตที่ไม่ทำร้ายธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น

MILO ECO

Nestlé ที่มีการเปิดตัวไอศกรีมรสใหม่ แถมโปรโมตการใช้แพ็กเกจจิ้งที่ย่อยสลายง่าย เพื่อแสดงถึงการรักษ์โลกของแบรนด์นั่นเอง หรือ Milo แบรนด์ในเครือ Nestlé ออกแคมเปญ #เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้ อยากให้คนลดการใช้พลาสติก โดยแบรนด์หันมาเปลี่ยนจากหลอดพลาสติกมาใช้หลอกกระดาษที่เป็นมิตรต่อโลกแทน พร้อมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

แน่นอนว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำก็มีเทรนด์ Eco ด้วยเหมือนกัน ไม่ว่าจะธุรกิจสายไหนก็ต้องปรับตัวตามโลกและพฤติกรรมผู้บริโภคยังไงล่ะ ในสายตาผู้บริโภคยุคนี้ชอบความล้ำสมัยอยู่แล้ว หากแบรนด์สามารถผลิตสิ่งล้ำสมัยและยังช่วยแก้ปัญหาสังคม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันเป็นอะไรที่เจ๋งมาก ๆ ดูจากกระแสการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดก็ทำให้รู้ว่าผู้คนหันมาใส่ใจโลกมากขึ้น

Cotto Air ion Eco

มีหลายแบรนด์ที่หันมารักษ์โลกขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Cotto Air ion กระเบื้องฟอกอากาศดักจับฝุ่น PM 2.5 ทำให้ผู้ใช้รับอากาศสดชื่น โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลย หรือ AI Supervisory for Energy Analytics เทคโนโลยี AI ที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 806 ตันคาร์บอนต่อปี

 

ใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ควรหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรักษ์โลกมากขึ้นได้แล้วนะ เดี๋ยวตามเททรนด์ Eco ไม่ทันชาวบ้าน นอกจากจะช่วยให้สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดีแล้ว อาจจะได้ลูกค้ารักษ์โลกเพิ่มขึ้นด้วย

SHARES
×

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับ
Manage Consent Preferences บันทึก