คำศัพท์การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) อัปเดตล่าสุดที่คุณควรรู้

Digimusketeers
5 November 2021

วันนี้เรามาอัปเดตคำศัพท์ทางการตลาดออนไลน์ที่นักการตลาดที่ดีสมควรจะรู้กันสักหน่อย เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น ตรงจุดขึ้น คำศัพท์จะมีการอัปเดตมีคำใหม่ๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ เนื่องจากเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปตามกาลเวลาจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการอัปเดตความรู้เรื่องคำศัพท์ ตัวย่อ ทางการตลาดโดยเฉพาะ โดยเริ่มจากตัวเลขและไล่ตามอักษรจาก A-Z

 • A/B testing = การทดสอบการทำการตลาดออนไลน์ที่ให้ผลดีมากที่สุดโดยมีการเปรียบเทียบวิธีการทำตั้งแต่ 2 วิธีขึ้นไป
 • Abandonment Rate = อัตราของคนที่เข้าเว็บและไม่ตัดสินใจซื้อสินค้า
 • Affiliate Marketing = การทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Platform โดยมีการเสียค่าใช้จ่าย
 • API (Application programming Interface) = ระบบซอฟต์แวร์ตัวกลางระหว่างแอปพลิเคชั่นกับระบบที่ Link หากัน
 • Ads extensions = ส่วนขยายของโฆษณาที่เพิ่มจากการทำโฆษณาพื้นฐานปกติ
 • BOT = โปรแกรมจัดการข้อมูลอัตโนมัติ
 • Broad = การใช้ Key words ในการทำโฆษณาแบบกว้างๆ จะแสดงผลรวมคำที่ใกล้เคียงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคำผิด หรือคำที่ใกล้เคียง
 • BMM (Broad Match Modifier) = การใช้ Keywords ในการทำโฆษณาที่แคบลงโดยที่จะมีเครื่องหมาย + กำกับด้านหน้า ทำแบบนี้จะค้นหาได้เฉพาะคำที่แบรนด์กำหนดเท่านั้น
 • CTA (Call to Action) = เครื่องมือที่ออกแบบให้กระตุ้นผู้เข้าชมเว็บ เช่น การกดรับ Promotion On Web และอื่น ๆ
 • CMS (Content Management System) = ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างหรือปรับเนื้อหาออนไลน์
 • Canonical Tag = วิธีการที่เราจะบอก Search Engine ให้รู้ว่า URL ที่อยู่ภายใต้ Tag นี้คือหน้าหลักของเว็บเพื่อป้องกันการ Index ผิดหน้า
 • CPA (Cost Per Acquisition) = โมเดลในการคิดค่าโฆษณาต่อหนึ่งการกระทำที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์เช่นการสั่งซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก การลงทะเบียน การดาวน์โหลดไฟล์ เป็นต้น
 • CAC (Customer Acquisition Cost) = ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดลูกค้าหนึ่งราย
 • CPM (Cost Per Mille) = ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้ง
 • CTR (Click Through Rate) = จำนวนคลิกที่โฆษณาได้รับหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ
 • Click Bait = เนื้อหาเว็บที่มุ่งสร้างผลประโยชน์จากการโฆษณาออนไลน์ โดยเฉพาะเมื่อไม่คำนึงถึงคุณภาพหรือความถูกต้องของข้อมูล

 • Duplicate Content = Content ที่ซ้ำหรือมีการลอกเรียนแบบจากเว็บอื่นมีผลเสียต่อ SEO
 • DMP (Data Management Platform) = ระบบที่จะมาช่วยนักการตลาดในการจัดการข้อมูลที่เข้ามามากมายในแต่ละวัน
 • DSP (Demand Side Platform) = ระบบซื้อโฆษณาออนไลน์แบบหนึ่ง
 • Dwell Time = ระยะเวลาตั้งเเต่user คลิกเข้าสู่เว็บไซต์เเละนับเวลาตลอดที่อยู่ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งเป็นตัววัดว่าหาก Dwell Time มากเท่าไหร่ Content นั้นจะยิ่งถูกจัดอัดดับให้มีความสำคัญมากขึ้น
 • Earned Media = สื่อที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ แต่จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าพูดถึงสินค้า หรือบอกต่อเกี่ยวกับแบรนด์
 • E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) = คุณภาพของเว็บไซต์
 • Exact Match = วงเล็บเหลี่ยมล้อมคีย์เวิร์ด [] เป็นคำค้นหาที่มีความเฉพาะตัวสูงมาก ต้องค้นหาตามคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องโดยที่ไม่ผิดพลาดหรือสะกดผิด ถึงจะโชว์โฆษณา
 • Featured Snippet = รูปแบบหนึ่งของผลการค้นหาที่จะแสดงผลเมื่อมีคนพิมพ์คำค้นหาบางอย่างมา และเนื้อหาบนเว็บไซต์สามารถให้คำตอบหรืออธิบายการค้นหานั้นได้เป็นอย่างดี
 • First Party Data = ข้อมูลที่เรามีความเป็นเจ้าของ เพราะเราผู้เก็บรวบรวมเองจากกลุ่มผู้ใช้หรือลูกค้าของเราเองโดยตรง
 • Funnels = กระบวนการหรือว่าขั้นตอนต่างๆ ของการตลาด ที่จะเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จัก ให้กลายมาเป็นลูกค้าของคุ
 • GDPR (General Data Protection Regulations) = กฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บริษัท ธุรกิจที่จัดเก็บและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเพิ่มมาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • GEO Fencing = การกำหนดขอบเขตเสมือน หรือ การกำหนดรั้วเสมือน หรือ จีโอเฟนซิ่ง ซึ่งคือการกำหนดขอบเขตโดยการใช้ซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุตำแหน่งอย่าง GPS หรือเทคโนโลยี RFID ที่ใช้คลื่นวิทยุกำหนดขอบเขตเสมือนขึ้นบนแผนที่
 • GEO Targeting = เป็นการทำการโฆษณาแบบ location-based
 • GSC (Google Search Console) =บริการฟรีจาก Google ที่ช่วยคุณในการตรวจสอบและดูแลให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของ Google ตลอดจนแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว

 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) = โปรโตคอลการสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ส่งระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ รวมทั้งเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ
 • Impressions = จำนวนครั้งที่แสดงโฆษณาออกไป ถึงแม้ว่าจะแสดงโฆษณาซ้ำกับคนเดิมก็ตาม
 • Key word Stuffing = การใส่คำหลักซ้ำซ้อนหลายครั้งหรือมากเกินไปในบทความ
 • KPIS (Key Performance Indicators) = เป็นดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ตกลงกันไว้
 • Key Word Density = ความหนาแน่นของคำหลักหรือของกลุ่มคำที่ต้องการทำ SEO
 • Link Juice = เมื่อมีหน้าเว็บเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ หน้าเว็บนั้นจะมีการส่ง link juice ซึ่งจะช่วยในการจัดอันดับหน้าเว็บและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโดเมน
 • Link Building = กลยุทธ์การทำให้เว็บไซต์อื่นลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา
 • Long – Tail Keywords = คำค้นหาที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง
 • Native Advertising = รูปแบบการโฆษณาชนิดหนึ่งที่อยู่ทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์
 • Programmatic Advertising = การซื้อและตั้งเคมเปญโฆษณาผ่านโปรแกรมการจัดการอัตโนมัติ
 • Rich Snippet = รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่แสดงอยู่ในหน้าผลการค้นหาเมื่อผู้ใช้ใส่ key wors ลงใน Google
 • Roas (Return on Ad spend) = ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา หมายถึง เมตริกการตลาดที่วัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาดิจิทัล
 • ROI (Return on Investment) = อัตราส่วนของกำไรสุทธิกับค่าใช้จ่ายของคุณ
 • RTB (Real Time Bidding) = เป็นการประมูลพื้นที่โฆษณาแบบ Real time ซึ่งเป็นตัวกำหนดราคาในการแสดงโฆษณาแต่ละครั้ง หากประมูลชนะ โฆษณานั้นก็จะแสดงขึ้นมาบนเว็บไซต์
 • Schema Markup = ระบบการจับคู่ชื่อที่มีค่าในคำศัพท์เชิงความหมายที่เครื่องมือค้นหาสามารถเข้าถึงได้
 • Search Query = คำค้นต่างๆ ที่ผู้ใช้งานเข้ามาหาใน Search Engine
 • Segmentation = การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามลักษณะเฉพาะ
 • Third Party Data = ข้อมูลใด ๆ ที่เราได้รับมาจากแหล่งภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่มาจากแพลตฟอร์มและเว็บไซต์อื่น ๆ แล้วนำมาขายต่อให้เราอีกทีหนึ่ง
 • Touch Point = จุดที่ลูกค้าได้เจอสินค้า หรือ บริการคุณ
 • Tracking Code = คือ Code หรือ Script ที่เราใส่ในส่วน header ของเว็บไซต์
 • User Generated Content = เนื้อหา หรือ คอนเทนต์ ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผลิตขึ้นมาด้วยตัวเอง
 • USP (Unique Selling Point) = การพัฒนาสินค้าและบริการของเราให้โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง
 • View-Through Conversion = เมทริกตัวนี้จะแสดง Conversion ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คนเห็นโฆษณาแล้วแต่ไม่ได้ทำการคลิกที่โฆษณา แค่เห็นแล้วผ่านไปเลยโดยไม่คลิก
 • Webinar = การสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผู้จัด (Host) สามารถทำการควบคุมระบบการประชุมและการนำเสนอต่าง ๆ ได้
 • Yoast = ปลั๊กอิน ที่ช่วยปรับแต่งด้าน Technical SEO ให้เป็นมิตรกับการค้นหาคำของ Google
 • ZMOT (Zero Moment Of Truth) = ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเริ่มสนใจสินค้าแต่ยังไม่ได้ทาการสั่งซื้อ

คำศัพท์ที่กล่าวมานี้เป็นคำศัพท์ที่มักพบเจอได้ตามเว็บที่เสนอความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์และยังมีคำศัพท์อีกมากมายอัปเดตมาให้นักการตลาดออนไลน์ได้ศึกษาทำความเข้าใจอีกเรื่อยๆ เพื่อการทำงานที่ส่งผลดีมากที่สุดการเรียนรู้ศัพท์เฉพาะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียว

SHARES
×

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save