ปัก Content Marketing ไว้กลางใจดึงยอดขายให้ขึ้นไวทะลุฟ้า

Digimusketeers
12 February 2022

Content marketing คำที่เรารู้จักกันดีและพบเห็นตามสื่อการตลาดออนไลน์เป็นประจำเพราะเป็นความจำเป็นหลัก ๆ ที่นักการตลาดต้องให้ความสำคัญ มี Content ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง content ดีจะช่วยดึงการตลาดของคุณไปได้ไกลและถึงเป้าหมายอย่างสวยงาม content มีรูปแบบไหนบ้าง แบบไหนที่เป็นการทำ content ให้น่าสนใจมีหลักการทำอย่างไร สร้าง Content แบบไหนที่เรียกว่า Content ชั้นดีที่จะดึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามารู้จักธุรกิจของคุณ มาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกับบทความนี้

Businessman holding red dart push on target. Business strategy planning success target goals. Business development concept

รู้จักให้ลึกลงไปอีกนิดกับคำว่า Content Marketing

ถ้าพูดถึงคำว่า content หลายคนอาจจะคิดหนักไปทางเรื่องบทความที่ออกมาเป็นตัวอักษรแต่จริง ๆ แล้ว Content นั้นจะรวมไปถึงคลิปวิดีโอ เสียง และรูปภาพด้วย ซึ่งแต่ละอย่างจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปโดยจุดหมายเดียวกันคือเป็นเครื่องมือสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้เข้าใจและมีความสนใจกับธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น ไม่แปลกใจเลยว่าสินค้าไหนที่ผลิต content ดี ๆ ออกมาจะมีลูกค้าเยอะเพราะสามารถดึงดูดความสนใจได้ในทิศทางที่ถูกต้องนั้นเอง นอกจากนี้บาง content ยังแสดงภาพลักษณ์องค์กรที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้วย

 

การสร้าง Content มีคุณภาพเริ่มต้นยังไงดี

การตลาดที่ดีจำเป็นมาก ๆ ที่ต้องมีทีมสร้าง Content ที่ดีไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตาม โดยที่เริ่มต้นจาก

  1.       การสำรวจเอกลักษณ์ขององค์กรหรือสินค้าที่ต้องการจะสร้าง Content และเลือกสื่อโฆษณาหรือ Planform online ให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้เป็นการประหยัดงบประมาณไม่ต้องหว่านไปทุกสื่อ และเลือกการสื่อสารให้เหมาะกับสินค้า เช่น ร้านขายเสื้อผ้าควรจะเน้นเรื่องภาพที่เหมือนของจริงโดยใช้สื่อ IG เป็นต้น
  2.       สมมุติในตัวเองเป็นลูกค้าแล้วทดลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าอยากจะรู้ข้อมูลแบบไหนจากร้านค้าแล้วใช้คำตอบมาสร้างเป็น Content
  3.       กำหนดเป้าหมายของ Content ว่าต้องการสร้างเพื่ออะไร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักแบรนด์ เพิ่มยอดขาย หรือติดหูติดตาคนที่ได้รับสาร และสร้างออกมาให้เป็นรูปแบบที่กลุ่มเป้าหมายจะสนใจ

เริ่มต้นด้วย 3 ข้อพื้นฐานการสร้าง Content marketing ถ้าคุณเข้าใจแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไม่ยากเลย

Business and marketing concept with wooden blocks on wooden background side view.

Content ไม่เน้นขายแต่เน้นให้กลุ่มเป้าหมายประทับใจ

คุณต้องคิดว่าตัวคุณเป็นลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายว่าโฆษณาแบบไหน Content แบบไหนที่คุณอยากจะได้รับจากธุรกิจต่าง ๆ เมื่อคิดให้เป็นกลางแล้วจะรู้เลยว่าผู้คนจะไม่อินกับ Content ที่เน้นการขายมากเกินไปแต่เน้นการให้ข้อมูลรายละเอียดหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจนั้น ๆ  มากกว่า การทำโฆษณาด้วย Content ที่มีคุณภาพสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจในธุรกิจอย่างอัตโนมัติโดยที่แทบไม่ต้องทำการโฆษณาเพิ่มเติมแต่อย่างใด Content ที่ดีก็จะประกอบด้วย 3 อย่างท่องขึ้นใจได้ง่าย ๆ คือ ตรงเป้า สม่ำเสมอ มีคุณค่า โดยที่ทั้งหมดแปลรวมกันคือต้องสร้างContent ให้น่าสนใจตรงกับกลุ่มเป้าหมายและต้องมีการทำสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการโพสต์บทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ

 What’s STEPPS ?

หนังสือของ Jonah Berger สรุปเทคนิคการทำ Content ที่น่าสนใจที่เรียกว่า “STEPPS” ตัวย่อของกลุ่มเนื้อหาที่นำมาสร้าง Content ที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดการบอกต่อหรือที่เราเรียกว่าการแชร์ประกอบด้วย

  •     Social Currency การลงเนื้อหาที่ดูดีในสังคม ที่เห็นมากที่สุดคือการถ่ายรูปอาหาร เครื่องดื่มหรือสถานที่น่าสนใจลงในโลกโซเชียล เพื่อให้สังคมได้รู้ว่ามีความสุขสะดวกสบายต่าง ๆ การสร้าง Content รูปแบบนี้จะดึงความสนใจของผู้คนทั่วไปให้น่าติดตาม
  •     Trigger เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือเหตุการณ์ในชีวิตจริง เช่น สถานที่ที่เป็นที่พักผ่อนในวันสงกรานต์ วันครอบครัวทำกิจกรรมอะไร เป็นต้น
  •     Emotion เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนรับสาร เนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่ใช้ได้ผลมากสำหรับสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น Content ที่ได้รับแล้วน้ำตาไหลไม่ว่าจะด้วยความประทับใจหรือความสงสารก็ตาม การสร้าง Content ที่เกี่ยวกับอารมณ์มักจะได้ความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายและอาจจะเลยออกไปสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่อีกด้วย
  •     Public เนื้อหาที่กำลังเป็นกระแส อย่างเช่นการใช้ Content Covid 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ให้กลุ่มคนรับสารได้รับรู้ความรู้หรือทิศทางการปฏิบัติตัว เป็นต้น
  •     Practical Value เนื้อหาที่มีประโยชน์กับผู้รับสาร Content ที่เราเห็นมากมายคือการให้ความรู้ การตอบคำถามที่สร้างความรู้และผู้รับสารนำไปใช้ประโยชน์ได้
  •     Stories เนื้อหาที่สร้างให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ เรื่องราวที่สามารถสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นโชว์ความทนทานของสินค้าหรือเรื่องราวอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจให้น่าสนใจ

ลองใช้หลักเหล่านี้ในการสร้าง Content ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณหมุนเวียนไปในแต่ละเนื้อหาและลองดูสิว่าเนื้อหาแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด เนื้อหาแบบไหนที่นำมาสร้าง Content แล้วได้รับความสนใจมากที่สุดแล้วคุณจะรู้สึกสนุกที่ได้คิดเนื้อหาในแต่ละครั้งแต่อย่าลืมว่าต้องสมมุติตัวเองเป็นลูกค้าหรือผู้รับสารด้วยเพื่อจะได้เข้าถึงความต้องการให้มากที่สุด

อย่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วการสร้าง Content marketing นั้น นักการตลาดจะต้องรู้เกี่ยวกับทิศทางของ Content ให้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสินค้าให้มากที่สุดเพื่อดึงดูกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะกลายมาเป็นลูกค้าในอนาคตให้ความสนใจหรือได้รับความสนใจจากกลุ่มที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคตนั้น Content คือกุญแจสำคัญที่จะดันเนื้อหาหรือเรื่องราวของธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์และยังสามารถขยายไปในสื่อออฟไลน์อื่น ๆ ได้อีกด้วย

Digimusketeers บริษัท Digital marketing ที่มีประสบการณ์สร้าง Content ที่น่าดึงดูดเพื่อดันธุรกิจไปให้ถึงจุดสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Content ให้เป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนการตลาดออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จด้วยหลัก SEO ที่ตรงตามหลักรวมไปถึงจัดทำเว็บไซต์ของธุรกิจหรือการแนะนำด้านการตลาดออนไลน์ต่าง ๆ ด้วยบริการที่พร้อมบริการตามความต้องการของคุณ เดินมาสายการตลาดออนไลน์ไว้ใจเรา

 

SHARES
×

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save