Graphic Design Logo วิธีการทำ

บริการรับทำ Graphic Design Logo ดีอย่างไร ได้อะไรบ้าง? มาดูกัน

Digimusketeers, 18 November 2023

Graphic Design Logo เป็นการออกแบบสัญลักษณ์หรือตราสินค้า ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการออกแบรนด์ เนื่องจากโลโก้หรือตราสินค้านั้นช่วยทำให้เกิดการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) และช่วยให้ลูกค้าจดจำสินค้าหรือบริการของคุณได้

ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ Graphic Design Logo ว่าคืออะไร มีกี่ประเภท พร้อมทั้งแนะนำบริการ Graphic Design Logo สำหรับผู้ที่สนใจ

Graphic design logo คืออะไร?

 

Graphic design logo คืออะไร?

 

Graphic Design Logo คือการใช้องค์ประกอบทางกราฟิก เช่น รูปภาพ, อักษร, สัญลักษณ์ ฯลฯ เพื่อสร้างสัญลักษณ์ที่แทนตัวตนของแบรนด์หรือองค์กร โลโก้ที่ดีควรมีลักษณะที่โดดเด่น เพื่อให้ผู้ดูจดจำได้อย่างง่ายและสามารถสื่อความหมายที่ตรงกับแบรนด์หรือองค์กรได้อย่างชัดเจน

การออกแบบ Graphic Design Logo ต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี เช่น

 • ความโดดเด่น: โลโก้ที่ดีควรมีความโดดเด่นและสามารถดึงดูดสายตา 
 • การจดจำ: โลโก้ที่ดีควรสื่อถึงตัวตนของแบรนด์หรือองค์กรอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้คนจดจำได้ง่าย
 • ความเหมาะสม: โลโก้ควรเหมาะสมกับแบรนด์หรือองค์กร เช่น โลโก้ของแบรนด์เสื้อผ้าควรสื่อความทันสมัย 

นอกจากนี้ Graphic Design Logo ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยทางเทคนิค เช่น ความคมชัด, ความละเอียด, สีสัน ฯลฯ เพื่อให้โลโก้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของ Graphic Design Logo

 

ประเภทของ Graphic Design Logo

 

ประเภทของ Graphic Design Logo สามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1. Graphic Design Logo แบบสัญลักษณ์และกราฟิก (Pictorial Mark / Symbol) 

เป็นการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์เป็นส่วนสำคัญในโลโก้ Graphic Design Logo ประเภทนี้สามารถสื่อถึงตัวตนของแบรนด์ หรือองค์กรได้อย่างชัดเจน เช่น

 • โลโก้ของแบรนด์ Apple ที่มีรูปแอปเปิลกัด สื่อถึงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 • โลโก้ของ Twitter ที่มีรูปนก สื่อถึงความเคลื่อนไหวและความเร็ว 
 • โลโก้ของ Playboy ที่มีรูปกระต่าย สื่อถึงความหรูหราและความเซ็กซี่ เป็นต้น

2. Graphic Design Logo แบบตัวอักษร (Lettermark) 

เป็นการใช้ตัวอักษรในการออกแบบโลโก้เพื่อให้มีความโดดเด่น โดยการออกแบบโลโก้ประเภทนี้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของแบรนด์หรือองค์กร เช่น 

 • โลโก้ของ Google มีรูปตัวอักษร G เพื่อให้ดูทันสมัย 
 • โลโก้ของ Facebook มีรูปตัวอักษร F เพื่อให้ดูเรียบง่าย 
 • โลโก้ของ Adidas มีรูปตัวอักษร A เพื่อให้มีความโดดเด่น

3. Graphic Design Logo แบบสัญลักษณ์และตัวอักษร (Combination Mark)

Graphic Design Logo ประเภทนี้มักผสมผสานระหว่างโลโก้แบบสัญลักษณ์และตัวอักษรเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้โลโก้ที่มีความโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร และยังสื่อความหมายได้ดีอีกด้วย เช่น 

 • โลโก้ของ Coca-Cola ประกอบด้วยรูปโค้กและตัวอักษร Coca-Cola 
 • โลโก้ของ McDonald’s ประกอบด้วยรูปตัว M และตัวอักษร McDonald’s 
 • โลโก้ของ Samsung ประกอบด้วยรูปกาแล็กซี่และตัวอักษร Samsung

4. Graphic Design Logo แบบตัวย่อ (Lettering)

เป็นการใช้ตัวอักษรย่อของชื่อบริษัทหรือองค์กรในโลโก้ Graphic Design Logo ประเภทนี้มักใช้ตัวอักษรย่อที่อ่านง่ายและจดจำได้ง่าย เช่น 

 • โลโก้ของ สวทช. ประกอบด้วยรูปตัวอักษร สวทช. 
 • โลโก้ของ GTH ประกอบด้วยรูปตัวอักษร GTH 
 • โลโก้ของ Louis Vuitton ประกอบด้วยรูปตัวอักษร LV

5. Graphic Design Logo แบบมาสคอต (Mascot) 

เป็นการใช้ตัวละครหรือสัตว์เป็นสัญลักษณ์ที่แทนแบรนด์หรือองค์กรในโลโก้ Graphic Design Logo ประเภทนี้ใช้เพื่อสร้างความน่าจดจำและสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้บริโภค เช่น โลโก้ของ Starbucks ที่ใช้รูปนางเงือกสีเขียว

 • โลโก้ของ KFC ที่ใช้รูปไก่ KFC
 • โลโก้ของ Burger King ที่ใช้รูปราชาแห่งเบอร์เกอร์

6. Graphic Design Logo แบบนามธรรม (Abstract Logo) 

เป็นการใช้รูปทรงหรือสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมเพื่อสื่อถึงตัวตนของแบรนด์หรือองค์กรในเชิงลึก เช่น 

 • โลโก้ของ Nike มีรูป whoosh ที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวและความเร็ว
 • โลโก้ของ Adidas ประกอบด้วยรูปสามแถบที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวและพลัง 

7. Graphic Design Logo แบบเคลื่อนไหว (Animated Logo) 

เป็นโลโก้ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยมักถูกใช้เพื่อสร้างความน่าสนใจและช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เช่น 

 • โลโก้ของ Pepsi มีรูปขวด Pepsi เต้นรำ
 • โลโก้ของ Nike มีรูป whoosh ที่เคลื่อนไหวไปมา
 • โลโก้ของ Adidas ที่มีรูปสามแถบที่เคลื่อนไหวไปมา

 

 

ขั้นตอนการบริการรับออกแบบ Graphic Design Logo

 

Graphic Design Logo ออกแบบสวยๆ

 

ขั้นตอนการบริการรับออกแบบ Graphic Design Logo มีดังนี้

1. พูดคุยกับลูกค้า

นักออกแบบจะพูดคุยกับลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการและข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์หรือองค์กร เช่น ประวัติความเป็นมา แนวคิด เป้าหมาย เป็นต้น ขั้นตอนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้นักออกแบบเข้าใจความต้องการและข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์หรือองค์กรได้อย่างครบถ้วน

2. สร้างสรรค์แนวคิดการออกแบบ

นักออกแบบจะสร้างสรรค์แนวคิดการออกแบบโลโก้ตามความต้องการและข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า แนวคิดการออกแบบโลโก้ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

 • โดดเด่น โลโก้ควรมีความโดดเด่นและแตกต่างจากโลโก้ของแบรนด์อื่นๆ
 • จดจำง่าย โลโก้ควรจดจำได้ง่าย
 • สื่อความหมาย โลโก้ควรสื่อความหมายถึงตัวตนของแบรนด์
 • เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โลโก้ควรเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

3. นำเสนอแบบร่างโลโก้

นักออกแบบจะนำเสนอแบบร่างโลโก้ให้ลูกค้าเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ลูกค้าควรพิจารณาแบบร่างโลโก้ในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ความชอบ ลูกค้าควรเลือกแบบร่างโลโก้ที่ชื่นชอบ
 • ความเหมาะสม ลูกค้าควรพิจารณาว่าแบบร่างโลโก้เหมาะสมกับแบรนด์หรือองค์กรหรือไม่
 • ความเป็นไปได้ ลูกค้าควรพิจารณาว่าแบบร่างโลโก้สามารถใช้งานได้จริงหรือไม่

4. ปรับปรุงแบบร่างโลโก้

นักออกแบบจะทำการปรับปรุงแบบร่างโลโก้ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า การปรับแก้อาจทำได้หลายครั้งจนกว่าลูกค้าจะพอใจ

5. ส่งมอบโลโก้ที่เสร็จสมบูรณ์

นักออกแบบจะส่งมอบโลโก้ที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า โลโก้ที่ส่งมอบควรอยู่ในไฟล์ที่มีคุณภาพสูงและสามารถนำไปใช้งานจริงได้

บริการออกแบบ Graphic Design Logo ดีอย่างไร?

บริการรับออกแบบ Graphic Design Logo ที่ Digimusketeers มีข้อดีดังนี้

 • ช่วยให้ได้โลโก้ที่โดดเด่นและสื่อความหมาย นักออกแบบกราฟิกมืออาชีพมีทักษะและประสบการณ์ในการออกแบบโลโก้ จะช่วยให้ได้โลโก้ที่โดดเด่นและจดจำง่าย สื่อถึงตัวตนของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย การออกแบบโลโก้ด้วยตัวเองอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง บริการรับออกแบบ Graphic Design Logo จะช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างนักออกแบบโลโก้
 • ได้โลโก้ที่ตรงตามความต้องการและงบประมาณ นักออกแบบจะทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์หรือองค์กร เพื่อสร้างสรรค์โลโก้ที่ตรงตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้า

 

Graphic Design Logo โดดเด่นและจดจำง่าย

 

Graphic Design Logo เป็นสิ่งที่ทุกแบรนด์จำเป็นต้องมี เนื่องจากโลโก้ที่ดีสามารถสร้างความโดดเด่น จดจำง่าย และสื่อความหมายถึงตัวตนของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี การเลือกใช้บริการรับออกแบบ Graphic Design Logo กับทาง Digimusketeers คุณจะได้โลโก้ที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการแน่นอน

 

 

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก:

https://www.startupnow.in.th/logo-design/

 

 

คุณกำลังต้องการเพิ่มยอดขายออนไลน์ให้ธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่

ปรึกษาฟรี!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับ
Manage Consent Preferences บันทึก