Marketing Plan แม่ทัพใหญ่ในการทำธุรกิจ

Digimusketeers, 26 January 2022

การทำสงครามในสนามรบถ้าต้องการชนะคู่แข่งต้องมีการวางแผนการรบจากแม่ทัพ โดยที่การวางแผนต้องใช้กลยุทธ์หลายอย่างและต้องใช้แม่ทัพที่มีประสบการณ์ที่ทำการรบมาหลายครั้งเช่นเดียวกันกับ Marketing Plan ที่ต้องอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ ๆ ของนักการตลาด การทำ Marketing Plan มีหลักที่ต้องคำนึงอย่างไร ต้องติดตามสถานการณ์ของคู่แข่งขนาดไหน ไม่มีว่าจะเป็นการทำการตลาดแบบใดก็เหมือนการออกสนามรบเพื่อให้ชนะคู่แข่งและบรรลุยอดขายสูงสุด วันนี้เราจะมาดูกันว่าเบื้องต้นของ Marketing Plan จำเป็นต้องมีหลักอย่างไรบ้าง

Diverse People Working and Marketing Concept

 

What is marketing plan? 

Marketing plan แปลเป็นไทยตรงตัวคือ แผนการตลาด ที่ถูกวางแผนเพื่อดำเนินการทางด้านการตลาดอาจจะมีความถี่ในการวางแผนทุกเดือนหรือทุก 3 เดือนขึ้นอยู่กับโครงสร้างของธุรกิจนั้น ๆ เป้าหมายเพื่อสร้างทิศทางการดำเนินแผนการตลาดให้ชัดเจน แผนการตลาดจะรวมไปถึงการทำโฆษณา ภาพรวมเป้าหมาย รายละเอียด ระยะเวลาในการดำเนินตามแผนและที่สำคัญต้องมี KPI หรือตัวชี้ประสิทธิภาพเพื่อวัดผลความสำเร็จของแผนการตลาดด้วย

E-commerce Marketing Plan Business Advertising

องค์ประกอบที่สำคัญของ Marketing plan

Marketing plan ที่สมบูรณ์ควรต้องประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลักที่นักการตลาดต้องคำนึงถึง คือ

 1. ภาพรวมเป้าหมายของการทำตลาดธุรกิจนั้น ๆ เพื่อให้คนในทีมสามารถปฏิบัติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามแผนการที่วางไว้อย่างมีเป้าหมาย
 2. รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจนั้น ๆ นักการตลาดที่ดีจำเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์ของธุรกิจนั้น ๆ เพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเพิ่มยอดได้ตามเป้าหมาย
 3. กำหนดการของการตลาดที่จะใช้ ระยะเวลาในการดำเนินแผนการตลาดของแต่ละธุรกิจควรที่จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าหลีกเลี่ยงการวางแผนวันต่อวันเพราะจะทำให้จับโฟกัสทางการตลาดยาก
 4. ตัวชี้วัดที่จะติดตาม KPI เป็นผลลัพธ์ที่จะได้จากการทำการตลาดก็คือการเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายนั้นเอง
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและตลาดที่คาดหวัง ก่อนการวางแผนต้องทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะได้วางแผนให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

 

เทคนิคการทำ Marketing plan ระดับขุนพลแนวหน้า

เทคนิคการทำแผนการตลาดนั้นมีหลักที่นักการตลาดแนวหน้าที่เปรียบเสมือนขุนพลขับเคลื่อนขององค์กรต้องคำนึงถึง การเริ่มต้นการเขียนแผนการตลาดด้วยยึดหลักเหล่านี้จะส่งผลให้แผนการตลาดผลักดันธุรกิจไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน

 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อรู้ความต้องการของธุรกิจแล้วแจกแจงออกมาว่าเราต้องทำอย่างไรจะไปถึงเป้าหมายได้ เริ่มแรกจากการเขียนเป้าหมายที่ต้องการออกมาไม่ว่าจะเป็น ยอดขายที่ต้องการ การขยายธุรกิจหรือจำนวนลูกค้า แผนการตลาดที่เป็นที่รู้จักคือ SMART
 2. เรียนรู้ธุรกิจตัวเองและเรียนรู้ตลาดให้ครบถ้วนเพื่อที่จะได้สร้างกลยุทธ์ให้เหมาะสม แต่ละธุรกิจจะมีความเฉพาะตัวและคู่แข่งที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจย่อมสำคัญมากในการวางแผนการตลาด
 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและวางแผนการตลาดให้เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายคือกลุ่มคนที่จะกลายเป็นลูกค้าของธุรกิจในอนาคต ดังนั้นการวางแผนการตลาดจำเป็นต้องจับกลุ่มลูกค้าให้ถูกต้อง
 4. เข้าใจเส้นทางที่จะเปลี่ยนผู้สนใจให้เป็นลูกค้าหรือ Customer Journey วางแผนการตลาดให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจมากขึ้นเพื่อเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นให้เป็นลูกค้าได้มากที่สุด
 5. เลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจ หลังจากเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ภาพร่างของแผนการตลาดจะปรากฎให้นักการตลาดเห็นคร่าว ๆ โดยที่กลยุทธ์มีมากมายให้ได้เลือกไม่ว่าจะเป็นโปรโมชัน สื่อโฆษณาแคมเปญ รีวิว รวมไปถึงกลยุทธ์อื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจได้
 6. เลือกสื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบ online หรือ offline เพื่อเริ่มแผนการตลาดให้เป็นไปได้ตามแผน สื่อออนไลน์แต่ละประเภทก็จะมีกลุ่มคนใช้งานแต่ต่างกันตามความชอบ การเลือกสื่อให้เหมาะสมตามพฤติกรรมลูกค้าที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคตจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณามากขึ้น
 7. แผนการเงินและงบประมาน การจัดสรรงบในการทำการตลาดให้เหมาะสมและไม่มีผลทำให้ธุรกิจมีปัญหา การวางแผนโปรโมชันหรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ควรจะต้องกำหนดแผนอย่างชัดเจน
 8. กำหนดตัวชี้วัด หรือ การกำหนดผลลัพธ์ หรือ KPI ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดยอด การหาลูกค้าเพิ่มเพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ ออกไปทำหน้าที่ตัวเองตาม KPI ที่ได้รับ
 9. เริ่มเขียนแผนการตลาดเพื่อที่จะให้ทีมงานได้รู้ว่าต้องทำอะไร อย่างไร โดยเขียนออกมาเป็นแผนการตลาดที่แสดงให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบ กราฟ หรือ การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ
 10. ขั้นตอนผลลัพธ์ที่ต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงอยู่เสมอ ขั้นตอนนี้สำคัญกับการวางแผนการตลาดมาก ไม่ว่าธุรกิจจะสำเร็จหรือล้มเหลวจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการตามผลและเมื่อเจอปัญหาต้องมีการปรับแผนให้ปัญหานั้นหายไป หรือตามผลว่าถ้าประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายอะไรที่เราจะสามารถนำไปใช้ได้ต่อไป
Close up of calendar , Planner and organizer to plan and reminder daily appointment, meeting agenda, schedule, timetable, and management, event , holiday .

ในการวางโครงสร้าง Marketing plan นักการตลาดควรต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้อย่างเคร่งครัด ทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนให้แผนการตลาดสามารถใช้กับธุรกิจของคุณได้มากที่สุด เพื่อที่แผนการตลาดนั้น ๆ จะทำให้เป้าหมายสูงสุดของธุรกิจนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จ การวาง Marketing plan ก็เหมือนการวางกลยุทธ์ในการทำศึกที่จะต้องคาดการณ์ล่วงหน้า วิเคราะห์คู่แข่งแล้วทำให้ได้ดีกว่า เพื่อชัยชนะในการทำธุรกิจ
การวางแผนยิ่งขุนศึกมีประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร่โอกาสชนะฝ่ายตรงข้ามก็มีมากเท่านั้นเช่นเดียวกันกับการทำธุรกิจที่ต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ ความพลิกแพลงในการวางแผนเพื่อการทำธุรกิจที่ส่งผลสำเร็จตามเป้าหมายเช่นกัน

Digi musketeers พร้อมที่จะเป็นขุนศึกวาง Marketing plan ให้กับธุรกิจของคุณอย่างตรงตามหลัก จำกัดงบประมาณในการทำการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านเครื่องมือออนไลน์ การทำ SEO การทำสื่อโฆษณาที่เหมาะสมที่สุดพร้อมทั้งรายงานผลและอธิบายปัญหาที่เจอเพื่อการปรับปรุง Marketing plan ที่จะให้ประโยชน์สูงสุด

 

คุณกำลังต้องการเพิ่มยอดขายออนไลน์ให้ธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่

ปรึกษาฟรี!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับ
Manage Consent Preferences บันทึก