Marketing strategy มีอะไรบ้าง

5 ทริค Marketing strategy เพิ่มยอดธุรกิจให้ปัง ได้ผลจริงเพียงทำตามนี้

Digimusketeers, 18 April 2024

ติดต่อเรา

 

Marketing strategy หรือ กลยุทธ์การตลาดเป็นแกนหลักของธุรกิจทุกองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างถูกต้อง จะเห็นได้ง่ายว่าทุกองค์กรจำเป็นต้องมี Marketing strategy เพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยในยุคปัจจุบันนี้ การทำกลยุทธ์การตลาดอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่ยังจำเป็นต้องทำกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ไปด้วย สำหรับใครที่สนใจเรื่องของ Marketing strategy ในบทความนี้ เราจะมาให้ความรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดกันว่า คืออะไร มีอะไรบ้าง พร้อมทั้งแจก 5 ทริค Marketing strategy ที่ประสบความสำเร็จ มาฝากคุณ เพื่อเป็นแนวทางที่ดีในการประกอบธุรกิจที่สามารถประสบความสำเร็จในระยะยาวได้

Marketing strategy คืออะไร?

 

Marketing strategy มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

 

กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy) คือการวางแผนและการเลือกใช้วิธีการในการตลาดอย่างมีระบบเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ทางการตลาดและเป้าหมายธุรกิจที่กำหนดไว้ กลยุทธ์ในทางการตลาดสามารถแบ่งออกเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นและกลยุทธ์ระยะยาว โดยเลือกใช้ช่องทางการใช้สื่อต่าง ๆ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ เลือกวิธีการโฆษณา วางแคมเปญ และอื่น ๆ ตามเป้าหมายและจุดประสงค์ทางธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาด 4P คืออะไร มีอะไรบ้าง?

 

marketing strategy 4p มีอะไรบ้าง

 

กลยุทธ์การตลาด 4P คือเครื่องมือพื้นฐานทางการตลาดที่มีการผสม Marketing strategy หลายอย่างเข้าด้วยกัน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่นักการตลาดจำเป็นจะต้องรู้ โดยกลยุทธ์การตลาด 4P จะมีตามดังต่อไปนี้

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) 

Product Strategy เป็นอีกสิ่งที่มีความสำคัญในการทำ marketing strategy เพราะกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) คือการกำหนดกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นสิ่งสำคัญที่นักการตลาดต้องพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ เพื่อเน้นให้จุดเด่นเหนือจุดด้อยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดและมีคุณค่าที่เหนือกว่าธุรกิจคู่แข่ง 

2. กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) 

กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) เป็นการกำหนดราคาให้เหมาะสมกับต้นทุนและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยนักการตลาดต้องดูว่าราคาที่กำหนดนี้ลูกค้าพร้อมจ่ายเงินได้หรือไม่

3. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place Strategy) 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place Strategy) เป็นการวางกลยุทธ์ในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้สินค้าหรือบริการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด ในการทำ marketing strategy นั้นนักการตลาดต้องศึกษากลยุทธ์นี้และเรียนรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดออนไลน์ด้วย เนื่องจากสภาวะของโลกออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

4. กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย (Promotion Strategy) 

คือกลยุทธ์ในการสร้างความน่าสนใจและสร้างความต้องการให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย นักการตลาดต้องวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นการลดราคาหรือแถมสินค้า ฯลฯ

 

 

แอดไลน์เพื่อปรึกษาเราฟรี

ติดต่อไลน์

 

 

กลยุทธ์การตลาด 8P มีอะไรอีกบ้าง?

กลยุทธ์การตลาด 8P เพิ่มขึ้นมาจากกลยุทธ์ตลาด 4P เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จของธุรกิจมากยิ่งขึ้น และเป็นสิ่งที่ marketing strategy ขาดไม่ได้ โดยกลยุทธ์การตลาด 8P ประกอบไปด้วย

1. Packaging Strategy (กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์) 

Packaging Strategy (กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์) คือการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและออกแบบที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเพิ่มการตัดสินใจให้กับลูกค้าในการซื้อสินค้ามากขึ้น

2. Personal Strategy กลยุทธ์บุคลากร/พนักงานขาย 

Personal Strategy (กลยุทธ์บุคลากร/พนักงานขาย) – การกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้ทีมบุคลากรหรือทีมพนักงานขายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างยอดขายที่ดี องค์กรควรให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานขาย เช่น การฝึกอบรมให้เรียนรู้ศิลปะการขายหรือเพิ่มยอดคอมมิชชั่นเป็นแรงจูงใจ เป็นต้น

3. Public Relation Strategy (กลยุทธ์ข่าวสาร) 

การกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารข่าวสารที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้าหรือบริการได้ ดังนั้นองค์การควรเน้นการนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดึงดูดความสนใจและสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับองค์กร ซึ่งกลยุทธ์นี้เป็นอีกหนึ่ง marketing strategy ที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลย

4. Power Strategy (กลยุทธ์พลัง) 

Power Strategy (กลยุทธ์พลัง) คือการสร้างอำนาจในการต่อรองเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ที่มากที่สุด องค์กรควรใช้พลังอำนาจในการต่อรองเพื่อสร้างความคุ้มค่าและไม่ยอมรับกับเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการต่อรองและสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจอย่างมากที่สุด

แจกทริค 5 marketing strategy ใช้ได้ผลจริง ธุรกิจประสบความสำเร็จแน่นอน

 

marketing strategy ที่เหมาะกับขายของออนไลน์

 

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจและยังไม่มีความรู้ในเรื่อง marketing strategy วันนี้เรามีตัวอย่างกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จมาแนะนำให้คุณและเพื่อน ๆ นำไปปรับใช้ในธุรกิจของตัวเอง อย่างไรก็ตาม marketing strategy เหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท และถ้าใครได้ปฏิบัติตามจะสามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอน โดยเรามีตัวอย่างกลยุทธ์การตลาดมาแนะนำให้กับคุณ ซึ่งจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1. การแจกฟรี

เป็น marketing strategy ที่ใช้ได้ผล เนื่องจากพื้นฐานของคนส่วนใหญ่มักชื่นชอบของฟรีกันอยู่แล้ว ดังนั้นจึงทำให้ธุรกิจหลายแห่งเลือกใช้การแจกฟรีเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น สำหรับวิธีการใช้กลยุทธ์การแจกฟรีนี้ง่ายมาก ๆ อย่างเช่น หากคุณมีแผนที่จะขายขนมหรือเบเกอรี่ คุณสามารถลองทำเป็นชิ้นเล็กเพื่อแจกให้คนทั่วไปได้ลองชิมฟรี หรือหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการแนะนำ คุณสามารถลองทำขนาดทดลองเพื่อแจกให้คนได้ลองใช้งานก่อน

2. การทำตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) 

ในยุคปัจจุบันได้รับความนิยมไม่แพ้การทำการตลาดแบบอื่น ๆ เลย เพราะพลังของโซเชียลมีเดียนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าของกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดอย่างมหาศาลและสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมหลายเท่า นอกจากนี้ยังสามารถโปรโมทธุรกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงได้อย่างหลากหลายเช่นการโฆษณาบนเว็บไซต์ Facebook หรือ Youtube อื่น ๆ

3. การเลือกใช้กลยุทธ์แบบบอกต่อ (Referral Marketing)

มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้ผู้คนตัดสินใจที่จะซื้อหรือใช้บริการนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้วพวกเขาไม่ค่อยเชื่อคำโฆษณาต่าง ๆ แต่กลับมักเชื่อคำแนะนำและรีวิวจากเพื่อน คนรู้จัก รวมถึงคนดัง (Influencer) อีกด้วย marketing strategy นี้จึงสามารถสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงไปตรงมา และยังทำให้แบรนด์ของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย

4. การร่วมพันธมิตรทางธุรกิจ

เป็น marketing strategy ที่ช่วยขยายฐานลูกค้าของเราให้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างสองแบรนด์ ซึ่งสองฝ่ายสามารถเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้ และทั้งสองฝ่ายจะต้องมีเป้าหมายที่ตรงกันในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสร้างสรรค์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครได้ เช่น ธุรกิจอาหารอาจร่วมมือกับธุรกิจเครื่องดื่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่น่าสนใจและเติบโตไปพร้อมกัน

5. Influencer Marketing

คือกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ใช้ผู้มีอิทธิพล (Influencer) เพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการของเรา เช่น ดารา นักแสดง บล็อกเกอร์ และยูทูเบอร์ ที่มีจำนวนผู้ติดตามมาก ๆ โดยการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อทำให้มีผู้ติดตามมากขึ้น สำหรับ marketing strategy นี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมาที่สุด และยังได้ผลลัพธ์ที่ดีอีกด้วย

 

marketing Strategy แบบบอกต่อ

 

กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้การทำธุรกิจของคุณสำเร็จได้ โดยการจะเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไหน ต้องดูวัตถุประสงค์และปัจจัยต่าง ๆ ด้วย เช่น ดูว่าตอนนี้มีเครื่องมือใดอยู่บ้าง สามารถเข้าถึงลูกค้าได้จากช่องทางใดบ้าง ฯลฯ จากนั้นค่อยดูว่า Marketing Strategy อันไหนที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

 

แอดไลน์เพื่อปรึกษาเราฟรี

ติดต่อไลน์

 

 

บริษัท Digimusketeers รับทำการตลาดออนไลน์อย่างครบวงจร พร้อมทั้งใช้ marketing strategy ได้อย่างตรงจุดสามารถตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์ได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจออนไลน์ขนาดใหญ่ เราสามารถโปรโมทธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จักได้อย่างแพร่หลาย เพราะเราคือนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพที่ใช้กลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การวางแผนธุรกิจของคุณประสบผลสำเร็จหากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยในด้านการทำธุรกิจออนไลน์อยู่ สามารถติดต่อ Digimusketeers ได้ตลอดเวลาตามที่คุณต้องการ

 

คุณกำลังต้องการเพิ่มยอดขายออนไลน์ให้ธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่

ปรึกษาฟรี!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับ
Manage Consent Preferences บันทึก